Regels balie

Gepubliceerd op

Wij merken dat er nog steeds vaak patiënten aan onze balie komen voor vragen, recepten etc. Wij begrijpen dat veel patiënten dit gewend zijn, alleen moeten wij in het kader van de privacy van u en anderen en de belasting op onze assistentes u vragen zich aan de onderstaande regels te houden. Bij voorbaat dank!

Aan de balie mag u GEEN:

  • Afspraken maken (alleen op verzoek huisarts/poh)
  • Medische vragen stellen
  • Herhaalrecepten vragen

Bel hiervoor met de praktijk (recepten optie 2) of gebruik de uwzorgonline app.

Aan de balie mag uw WEL:

  • Aanmelden voor uw afspraak
  • Verwijsbrieven ophalen
  • Urine of andere materialen inleveren