Kosten bij niet verschijnen op afspraak

Gepubliceerd op

Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak. Hierdoor gaat er spreekuurtijd verloren waardoor andere patiënten en de praktijk worden gedupeerd.
Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om vanaf 1 mei de volgende regel in te voeren. Indien u zonder opgaaf van een geldige reden niet verschijnt, ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt niet door uw verzekering vergoed en zal dus door uzelf moeten worden betaald.
Meer informatie