Preventie hart- en vaatziekten (CVRM)

Het zorgprogramma voor preventie van hart- en vaaktziekten (cardiovasculair risico management of CVRM) bestaat uit twee onderdelen: CVRM-VVR voor preventie bij patienten met verhoogd risico en CVRM-SP voor patienten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld na een infarct.

Het doel van deze zorgprogramma’s is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe hart- en vaatziekten en op complicaties en sterfte als gevolg hiervan, worden verminderd.

De praktijkondersteuner en de huisarts spelen hierin een centrale rol door periodieke controles en een individueel plan gericht op o.a. leefstijlinterventie.