Niet verschenen zonder bericht

Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak. Hierdoor gaat er spreekuurtijd verloren waardoor andere patiënten en de praktijk worden gedupeerd.
Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om vanaf 1 mei de volgende regel in te voeren. Indien u zonder opgaaf van een geldige reden niet verschijnt, ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt niet door uw verzekering vergoed en zal dus door uzelf moeten worden betaald.

Het factuurbedrag is afhankelijk van het type afspraak:

Afspraak gepland bij Factuurbedrag
10 min consult huisarts€22,21
10 min afspraak doktersassistente€22,21
20 min consult huisarts€34,43
20 min afspraak doktersassistente (bijv ECG)€34,43
Praktijkondersteuner€34,43
Spirometrie (longfunctieonderzoek)€69,24

Een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Een afspraak afzeggen kan alleen telefonisch aangezien e-mail en berichten via het patiëntenportaal niet altijd binnen 24 uur door ons worden gelezen.

Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het denkbaar dat het niet tijdig lukt om de afspraak af te zeggen. Uiteraard beseffen wij dat er altijd iets kan gebeuren waardoor u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen. Wij gaan er echter van uit dat u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte probeert te stellen. Mocht er sprake zijn van overmacht dan horen wij dat graag.