POH-GGZ

Als de huisarts het nodig vindt kan hij ondersteuning door de POG-GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg) adviseren. Onze praktijk heeft wekelijks een spreekuur van de POH-GGZ.

De POH-GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten en over wat je geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en de huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn, terug naar de huisarts, of behandeling door een coach.
Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Voor onze praktijk heeft POH-GGZ Willem Elzinga wekelijks spreekuur. Hij werkt op onze praktijk namens Indigo, waar hij de nodige contacten heeft mocht u verdere begeleiding van bijvoorbeeld een psycholoog nodig hebben.