Afspraak maken

Heeft u klachten of een vraag, kijk dan eerst op thuisarts.nl of moetiknaardedokter.

Voor het maken van een afspraak belt u met de assistente (070-3972875) of maakt u gebruik van het patientenportaal Uw Zorg Online. Wilt u nog een afspraak voor dezelfde dag? Bel dan voor 11.00 uur. Wanneer u meerdere zaken wilt bespreken, meldt dit dan bij de assistente. Zij kan hier rekening mee houden en indien nodig een dubbele afspraak inplannen.

Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft of als u iets komt ophalen of inleveren.

Indien u zonder opgave van reden niet op de afspraak verschijnt zijn wij genoodzaakt u hiervoor een factuur te sturen. Meer informatie.

Stel uw vraag per e-consult
Als u een korte niet spoedeisende vraag hebt dan kunt u deze ook stellen via een e-consult, ga hiervoor naar het zorgportaal Uw Zorg Online.

Visite
Wij geven de voorkeur aan een afspraak op de praktijk. Hier kunnen wij de beste zorg voor u leveren.
Mocht u niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen, dan is het mogelijk dat de huisarts bij u aan huis komt.
Voor het aanvragen van een (spoed)visite voor dezelfde dag dient u voor 10.00 uur te bellen. Een visite aanvraag wordt altijd eerst overlegt met de huisarts.
Indien de huisarts vindt dat u dezelfde dag gezien moet worden, dan komt hij/zij langs tussen 11:00 en 12:30 of na 16:00.

Visites die minder spoedeisend zijn zullen op een andere dag plaatsvinden door dokter De Vos of verpleegkundig specialist Sandra Harthoorn.

Vrijdagmiddagvisites
Op vrijdagmiddag worden niet spoedeisende visites afgelegd. Omdat het niet vooraf te zeggen is hoeveel tijd hij kwijt is met de andere visites kunnen wij u voor de vrijdagmiddagmiddagvisites geen specifieke tijd geven wanneer de dokter langskomt.

Waarneming

Bij ziekte, vakanties en nascholingsdagen wordt de praktijk waargenomen door andere huisartsen in Loosduinen. De verdeling van patiënten gebeurd volgens alfabetische volgorde. U kunt op deze website en op het raam van de praktijk zien waar u terecht kan. De gegevens van de waarnemende huisartsen zijn:

Bol & Barendse – Oude Haagweg 287 – (070) 397 51 90
Civi – Loosduinse Hoofdstraat 9 – (070) 397 41 83
Gilow – Loosduinse Hoofdstraat 7 – (070) 397 53 50
Hueting – Loosduinse Hoofdstraat 189 – (070) 397 30 17
Van Beek – Loosduinse Hoofdstraat 189 – (070) 440 02 28